Kategória: Galéria

Po jemnom ťukanci sa zákazník rozhodol pre pozváranie plastov a ofóliovanie do karbónu. My sme dali diely nášmu lakošovi na výbrus, git a prípravu pod fóliu. Následne sme nalepili Karbonová fóliu a po dôkladnom vyhriati a kontrole odovzdali zákazníkovy. Montaž nám trvala aj s lakošmi cca 2 dni.