Autofólie

Čo získate inštaláciou fólií Suntek:

Pri aplikácii fólií SunTek na autosklá vozidiel pracujeme výhradne s exkluzivným materiálom novej generácie SunTek Windows Films vyrábaným firmou Commonwealth Laminating & Coating. Inc. USA
www.suntekfilms.com

Aplikáciu na autosklo prevádzame najmodernejšou technológiou, ktorá bola vyvinutá v USA pre prácu s týmto materiálom. Táto technológia umožňuje previesť inštaláciu fólií na autosklo bez demontáže akejkoľvek súčasti automobilu.

U nás obdržíte nasledujúce dokumenty:

Po inštalácií fólie Suntek u nás obdržíte nasledujúce dokumenty

1. Preukaz osvedčenia o inštalácií

Preukaz osvedčenia o inštalácií s modelom, VIN číslom a ŠPZ Vášho automobilu, na ktorom bola fólia SunTek aplikovaná, vrátane použitého materiálu a odtieňov zatmavenia. Toto osvedčenie nahradzuje zápis do TP vozidla, má medzinárodnú platnosť v EU a bol schválený MDPaT SR pod číslom konania 106385/2008-ŠDÚ/z14303 pre typ fólií HP a pod číslom konania 106386/2008-ŠDÚ/z14309 pre typ fólií Infinity. 

osvedcenie m

Naše osvedčenia sú tlačené na ceninovom papieri, ktorý má množstvo ochranných znakov (viditeľné pod UV lampou aj voľným okom), sú v slovenskom aj nemeckom jazyku. Len s týmto osvedčením máte istotu, že dostávate originálny materiál SunTek. 

2. Homologačné štítky fólie Suntek

Každé autosklo Vášho vozidla s nainštalovanou fóliou musíme opatriť správne nalepenými HOMOLOGAČNÝMI ŠTÍTKAMI, ktoré sú súčasťou hore uvedených dokumentov. Toto všetko je nutné ako doklad legálnosti inštalácie fólií SunTek pri prípadných technických a cestných kontrolách alebo pri výjazde do zahraničia. Tieto dokumenty musia byť doma aj v zahraničí rešpektované a nie je proti tomuto spôsobu aplikácie fólií SunTek na autosklá automobilov odvolanie.

stitky m

3. Upozornenie!

Po inštalácii fólie sa nesmú minimálne 3 DNI SPÚŠŤAŤ OKNÁ z dôvodu vyschnutia aplikačnej kvapaliny a vytvrdnutia lepidla fólie na okraji skiel.
Toto je podmienkou úspešného dokončenia aplikácie.

Na čo dávať pozor

Výhody a druhy

Cenník

Ako ošetrovať

Naše posledné práce